KonyaHaber Haberleri

KonyaHaber

“KOP bölgesi gelecekte enerji kaynağı olacak” #konyahaber
12 Ekim 2017 17:14

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı,; “ülkemizde güneş enerjisi kullanımında bölge illeri ön plana çıkmakta ve Konya 4. sırada yer almaktadır. inanıyorum ki KOP bölgesi yakın gelecekte bir enerji kaynağı bölgesi haline gelmeye aday olacaktır” dedi.

“KOP bölgesi gelecekte enerji kaynağı olacak” #konyahaber

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yükleniciliğinde ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında yürütülen “Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları” başlığı altında projenin kamuoyuna duyurulduğu kapanış paneli Konya Dedeman Otelde gerçekleşti. Panelde KOP projesi kapsamında bölgede yer alan güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının Dünya’da ve Türkiye’de kullanımı ile  birlikte   enerji potansiyeli açısından KOP bölgesinin gelecekte yenilenebilir enerji anlamında gelecekte merkez bir konumda olacağı  bilgisi kaydedildi. Sunum eşliğinde gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, yenilenebilir enerji anlamında Türkiye’nin bu enerjiyi Dünya’da fazla kullanın ülkeler arasında olduğunu ve  2023 hedefleri arasında olan yenilenebilir enerji anlamında projeler ve çalışmalar ile bu anlamda  büyüme hedeflediklerini kaydetti. Programa katılanlar diğer isimler arasında, Prof. Dr. Ahmet Oral, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam katıldı.

İşte KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı’nın, Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları başlıklı panelde yer alan konuşmasında ki satır başları:

“2023 HEDEFİMİZ 125.000 MEGAVAT”

 “ Bölgenin sahip olduğu potansiyel ve iç dinamiklerden en üst seviyede faydalanabilmek ve sosyoekonomik anlamda katkı sağlamak için bölgeler düzeyinde farklı nitelikte projeler geliştiriliyor. Bu kapsamda KOP bölgesine yönelik politikalar uygulamak ve bu politikaların gerektirdiği planlama, uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmek üzere göreve başlayan başkanlığımızca farklı sektörler ve projelerde uygulanmakta ve desteklenmelidir. 2019 yılı itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeyi hızlıca yayıp, bu zamana kadar ilgili çalışmalara yaklaşık 4,5 milyon lira destek sağlandı. Mevcut KOP planlaması dahilinde de 2018’in sonuna kadarda arge, planlama alt yapı yatırımları ağırlıklı olmak üzere bu alanda yatırımlar ve destekleme için bütçe ayrılacaktır.Dünya ölçeğine baktığımız zaman enerji kalkınmanın ve büyümenin lokomativi konumundadır. Bu sebeple ülkemizde yeterli miktarda ve düşük maliyette yerli ve milli imkanlarla elektrik enerjimizi üretmeye yönelik çalışmalarımız hızla devam edilmektedir. Ağustos 2017 ile birlikte ürettiğimiz enerji 80.500 megavat olarak belirlenmiştir. Ülkemizin bu anlamda 2023 hedefi ise 125. 000 megavat olmak üzere hedeflenmektedir.”

“KOP BÖLGESİ HATRI SAYILIR BİR KONUMDA”

“Türkiye enerji sektöründe dışa bağımlı bir ülkedir.Türk ekonomisinin en sıkıntılı olan cari açığın en önemli bölümünü enerji kaynakları oluşturmaktadır. Bunun yanında Türkiye özellikle son 14 yıldır enerji sektöründe bir büyümeye doğru gitmektedir. Bu durum ise enerji talebimizde yüzde 7 ‘lik bir artış göstermesine neden olmuştur. Son 10 yıllık dönemde enerji kaynak artışının en fazla gerçekleştiği ülke Türkiye’dir. Uluslar arası enerji kaynağımız 2050 yılında küresel elektrik enerji üretimini yüzde 10 gibi önemli bir oranını güneş enerjisine sağlanacağını ön görmektedir. Türkiye’nin uluslar arası enerji ajansı tarafından 2030 yılına kadar olan süreçte yenilenebilir kaynakların yıllık yüzde 7,6 lık büyüme payı ile Dünya’da en fazla kullanılacak enerji kaynağı olarak kullanılacağı belirtilmekte. Türkiye bu açıdan yeniline bilir enerji anlamında önemli bir konuma sahiptir. KOP bölgesi ise  Güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye içinde hatırı sayılır bir konumda yer alıyor. Konya bölgesi civarında toplamda en az 6.000 megavatlık gözle görülür bir orana sahiptir. Yine ülkemizde güneş enerjisi kullanımında bölge illeri ön plana çıkmakta ve Konya 4. sırada yer almaktadır. Diğer taraftan KOP bölgesi güneş enerjisi dışında 1,8 milyar tonluk kömür rezervi , Karaman ve Kırıkkale bölgesinde 2 milyonluk doğalgaz rezervine sahip olmasıyla birlikte inanıyorum ki KOP bölgesi yakın gelecekte bir enerji kaynağı bölgesi haline gelmeye aday olacaktır.” (Berat Bayındır)

Yorumlar (0)

Gazeteler